איגוד מקצועי

לא רק לעובדי מדינה! גם לעובדים בחברות פרטיות מגיע להתאגד. בישראל כיום פועלים איגודי העובדים החזקים במגזר הציבורי, בחברות ממשלתיות, ברשויות, במערכת הביטחון וכן במונופולים הפרטיים דוגמת הבנקים. השינויים החברתיים בישראל מעודדים את ההתעוררות של ועדי עובדים גם בחברות מהמגזר העסקי.

שוק ארגוני העובדים בישראל הינו מצומצם ביותר. רוב הארגונים הינם מונופול בתחומם, הוקמו לפני הקמת המדינה או קשורים לאג'נדה פוליטית כזו או אחרת ולא פעם עולות טענות על גישה מונופוליסטית ובירוקרטית של ארגון כזה או אחר. ישראל היא מבין המדינות "המאוגדות" ביותר ב- OECD ובעולם המערבי, אך התחרות בשוק ארגוני העובדים מצומצמת, ולוועדי העובדים אין מסגרות רבות בהן הם יכולים לבחור להתאגד.

הסתדרות הפועל המזרחי הינה ארגון עובדים המאמין כי האינטרנס של שמירת זכויות העובדים הוא הערך העליון, הרבה לפני כל עקרון אחר שאנו מאמינים בו.

בניגוד לטענות שמועלות כלפי ארגונים אחרים בעולם יחסי העבודה, הקשורות להעדפת אינטרסים פוליטיים על פני האינטרסים של העובדים, אנחנו מאמינים שאפשר אחרת. באופן מובהק, העיקרון המנחה את הסתדרות הפועל המזרחי הוא העדפת האינטרס של העובדים שאנו מייצגים. בשביל זה אנחנו כאן.

בהסתדרות הפועל המזרחי כל ועד הוא שותף לגבי כל עניין הנוגע לו, לרבות חתימה על הסכם קיבוצי והתחלת שביתה והפסקתה. כל הסכם קיבוצי המתגבש מול המעסיק מובא לידיעתם של כלל העובדים שהתאגדו. ערכי הארגון מחויבים לשמירה על האינטרסים של כלל

העובדים. בכל עת הארגון וכל האמצעים העומדים לרשותו מחויבים ופועלים אך ורק למען החברים והעובדים המיוצגים על ידו.

הסתדרות הפועל המזרחי הוא ארגון מקצועי ומנוסה, בעל ותק של מעל 100 שנה (!) ביצוג עובדים, והינו ארגון העובדים הכללי השני הוותיק ביותר בישראל.

להסתדרות הפועל המזרחי שורשים עתיקים וניסיון רב. אנו מאמינים בערכים שעליהם הוקמנו, ולכן אנו אף פעם לא שוכחים כי העובדים שאנו מייצגים והאינטרסים שלהם, מהווים את הערך המרכזי שמצדיק את קיומנו. השיפור המשמעותי שייצוג ועדי העובדים זקוקים לו בישראל, הוא המשימה העיקרית שלנו. אנו כאן כדי ששוק העבודה המאורגן יעוצב בצורה ששמה את העובד במרכז, ולא את הנהלת החברה או כל אינטרס פוליטי כזה או אחר!

הארגון מעניק ליווי מקצועי הנוגע לכלל ההיבטים של תהליך ההתארגנות: ייעוץ בגיבוש הדרישות וניהול המשא ומתן, סיוע בבניית הנהגת עובדים לטווח ארוך ויצירת וועד עובדים יציב ומתפקד, ניהול סכסוך עבודה ושביתה ומתן מענה לכל התנכלות וכן פגיעה מצד המעסיק כתוצאה מתהליך ההתארגנות או מכל תהליך ארגוני אחר. לארגון ניסיון במגוון רחב של תחומי תעסוקה.

המודל על פיו אנו עובדים בהסתדרות הפועל המזרחי מוכח ומייצר כוח ואיכות חיים לעובדים. אנו רואים חשיבות רבה בהשגת תוצאה שתיטיב עם העובדים. אנו מאמינים כי רק ארגון חזק ומשגשג יוכל להעניק לעובדיו תנאי שכר מצוינים ולהקנות להם ביטחון תעסוקתי לאורך זמן. אנו מאמינים בפתרונות ארוכי טווח המושגים באמצעות משא ומתן להשגת התוצאות הטובות ביותר.

העקרונות המנחים אותנו בניהול המשא ומתן מול ההנהלה הם:

לא שוכחים את מי אנו מייצגים

לא פוליטיקה ולא את ההנהלה – תמיד תמיד תמיד מעדיפים אך
ורק את האינטרס של העובדים. בשביל זה אנחנו כאן. 

פתיחות

אנו מאמינים שמשא ומתן פורה מחייב פתיחות משני הצדדים. כאשר כל צד שם את הדברים על השולחן
ניתן לקיים דיון ענייני ותכליתי ולהגיע להסכם שישרת את שני הצדדים בצורה הטובה ביותר.

שיתוף פעולה

אנו מאמינים כי באמצעות שיתוף פעולה בין נציגי העובדים לבין ההנהלה ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
עם זאת, אנו לא מתפשרים על התוצאות שאנו רוצים להשיג עבור העובדים שאנו מייצגים.
אנו מושיטים יד לשיתוף פעולה כאילו אין מאבק, אך מוכנים לכל מאבק עובדים כאילו אין שיתוף פעולה.
אנו פועלים לפי הכלל הזה כי אנו מאמינים קודם כל בהידברות ובמו"מ, אך אנו לא מוכנים לסכן ו\או להזניח את המטרה שלשמה העובדים בחרו להתאגד.
אנו מאמינים כי שיתוף פעולה עם ההנהלה מוביל למציאת מטרה משותפת, קיום דיונים ענייניים, ומציאת פתרונות משותפים.
שיתוף פעולה מעודד יחסי קרבה ופתיחות בין העבדים להנהלה ומסייע רבות בפתרון משברים.

שילוב נציגי העובדים בהנהלה

אנו מאמינים בשילוב נציגי העובדים בהנהלת החברה. מצב זה מבטיח שקולם של העובדים ישמע
באופן קבוע בישיבות ההנהלה, ושכל בעיה תטופל במהירות וביעילות.

דואגים לחברה שהיא מקור הפרנסה של העובדים

אנו מבינים שהשיפור בתנאי השכר של העובדים תלוי בהצלחתה של החברה.
אחת המטרות שאנו מציבים לעצמנו בניהול המשא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי היא
שתנאי ההסכם יאפשרו לחברה להמשיך ולצמוח וכך להמשיך ולקדם את תנאי ההעסקה של העובדים.